Privacy verklaring

Verhuurburo Callantsoog B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!
Verhuurburo Callantsoog B.V.
Dorpsweg 18
1759 GH CALLANTSOOG
Email: vakantie@calantsoog.net
Telefoon: 0224-581294

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een boeking van een accommodatie te kunnen verwerken en u een factuur te kunnen sturen.

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben om de boeking te kunnen verwerken en om uw een factuur te kunnen sturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Voor- en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum

Wie gaan uw gegevens verwerken?
De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Verhuurburo Callantsoog B.V.

Waar nodig zullen we verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen waar uw persoonsgegevens aan worden verstrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan partners die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:
- Onze beide websites zijn beveiligd met een SSL-certificaat zodat alle informatie van en naar de webserver gecodeerd wordt verstuurd.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?
Wij slaan uw gegevens op totdat u aangeeft dat wij deze niet meer mogen bewaren.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?
Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
Zonder uw persoonsgegevens kunnen we voor u geen boeking verwerken, geen contact met u opnemen over de boeking via e-mail of telefonisch en u geen factuur mailen.

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Verhuurburo Callantsoog B.V. weer in te trekken.